Ekuacioni kuadratik

Makina llogaritëse gjen zgjidhjen e një ekuacioni kuadratik. Futeni në formë sipas figurës së përcaktuar. Në rast se në ekuacione gjendet një shenjë minus, shkruajeni ndryshoren si një numër negativ.

Grafi dhe formula

Ekuacioni kuadratik - Grafi
Ekuacioni kuadratik - Formula

Makina llogaritëse

Jepni ndryshoret

x2 + x +

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

x1 =
x2 =

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.