Sistemet e ekuacioneve

Makina llogaritëse gjen zgjidhjen e një sistemi ekuacionesh lineare me dy të panjohura. Futeni në formë sipas figurës së përcaktuar. Në rast se në ekuacione gjendet një shenjë minus, shkruajeni ndryshoren si një numër negativ.

Grafi

Sistemet e ekuacioneve - Grafi
Sistemet e ekuacioneve - Formula

Makina llogaritëse

Jepni ndryshoret

x + y +
x + y +

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

x =
y =

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.