Funksioni i kosinusit

Funksioni i kosinusit përcaktohet në një trekëndësh kënddrejtë si raporti i brinjës së afërt të këndit me hipotenuzën. Grafi i tij është një kosinusoidë. Funksioni është i përcaktuar nga - dhe merr vlera nga -1 në 1.

Grafi

Funksioni i kosinusit - grafi

Formulat

Trekëndëshi kënddrejtë
Formula trigonometrike Formula trigonometrike

Makinat llogaritëse

Jepni një kënd α

α =
cos α =
Rrumbullakos deri në numra pas presjes.

Jepni vlerën e cos α dhe zgjidhni njësinë e këndit

cos α =
α1 =
α2 =
Rrumbullakos deri në numra pas presjes.

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.