Funksioni i sinusit

Funksioni i sinusit përcaktohet në një trekëndësh kënddrejtë si raporti i brinjës së kundërt të këndit me hipotenuzën. Grafi i tij është një sinusoidë. Funksioni është i përcaktuar nga – dhe merr vlera nga -1 në 1.

Grafi

Funksioni i sinusit - grafi

Formulat

Trekëndëshi kënddrejtë
Formula trigonometrike Formula trigonometrike

Makinat llogaritëse

Jepni një kënd α

α =
sin α =
Rrumbullakos deri në numra pas presjes.

Jepni vlerën e sin α dhe zgjidhni njësinë e këndit

sin α =
α1 =
α2 =
Rrumbullakos deri në numra pas presjes.

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.