Konvertimi i njësive të gjatësisë

Makina llogaritëse konverton njësitë metrike dhe Anglo-Amerikane të gjatësisë.

Makina llogaritëse

Jepni gjatësinë dhe zgjidhni njësitë

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

Njësi metrike

pikometri
(pm)
nanometri
(nm)
mikrometri
(μm)
milimetri
(mm)
centimetri
(cm)
decimetri
(dm)
metri
(m)
kilometri
(km)

Njësi Anglo-Amerikane

inç
(in)
këmbë
(ft)
jard
(yd)
milje
(mi)
league
(lea)

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.