Konvertimi i njësive të shpejtësisë

Makina llogaritëse konverton njësitë metrike, Anglo-Amerikane dhe të tjera të shpejtësisë.

Makina llogaritëse

Jepni shpejtësinë dhe zgjidhni njësitë

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

Njësi metrike

metër për sekondë
(m/s)
kilometër për orë
(km/h)

Njësi të tjera

milje për orë
(mph)
këmbë për orë
(fps)
knot
(kt)

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.