Konvertimi i njësive të sipërfaqes

Makina llogaritëse konverton njësitë metrike dhe Anglo-Amerikane të sipërfaqes.

Makina llogaritëse

Jepni sipërfaqen dhe zgjidhni njësitë

katror

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

Njësi metrike

milimetër katror
(mm2)
centimetër katror
(cm2)
decimetër katror
(dm2)
metër katror
(m2)
arë
(a)
hektarë
(ha)
kilometër katror
(km2)

Njësi Anglo-Amerikane

inç katror
(sq in)
këmbë katror
(sq ft)
jard katror
(sq yd)
akra
(acre)
milje katror
(sq mile)

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.