Konvertimi i njësive të temperaturës

Makina llogaritëse konverton temperaturën midis çdo shkalle.

Makina llogaritëse

Jepni temperaturën dhe zgjidhni njësitë

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

gradë Celsius
(°C)
gradë Fahrenhait
(°F)
kelvin
(K)
gradë Reomyr
(°R)

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.