Konvertimi i njësive të vëllimit

Makina llogaritëse konverton njësitë metrike, Britanike dhe Amerikane të vëllimit. Njësitë Britanike dhe Amerikane të vëllimit kanë të njëjtin emër, por përfaqësojnë vëllime të ndryshme. Në Amerikë, përdoret një sistem i ndryshëm për vëllimet e substancave të ngurta dhe të lëngshme (psh. grain).

Makina llogaritëse

Jepni vëllimin dhe zgjidhni njësitë

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

Njësi metrike

milimetër kub
(mm3)
centimetër kub
(cm3)
decimetër kub
(dm3)
metër kub
(m3)
mililitri
(ml)
centilitri
(cl)
decilitri
(dl)
litri
(l)
hektolitri
(hl)

Njësi Britanike (»Imperial«)

gill
(gi)
pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
barrel
(bl)

Njësi Amerikane (lëngje – »U.S. wet«)

gill
(gi)
pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
barrel
(bl)

Njësi Amerikane (substanca të ngurta – »U.S. dry«)

pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
peck
(pk)
bushel
(bsh)
quarter
(qr)

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.