Mesatarja aritmetike

Një mesatare aritmetike është shuma e të gjitha vlerave pjesëtuar me numrin e tyre.

Formula

Mesatarja aritmetike

Makina llogaritëse

Jepni vlerat për llogaritjen e mesatares

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

Mesatarja:

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.