Mesatarja e ponderuar

Një mesatare aritmetike e ponderuar përdoret nëse çdo vlerë ka rëndësi të ndryshme – frekuenca p që duhet t’i caktohet çdo vlere.

Formula

Mesatarja e ponderuar
  • x – vlera
  • p – frekuenca

Makina llogaritëse

Jepni vlerat për llogaritjen e mesatares

ivlera xifrekuenca pi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

Mesatarja:

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.