Sipërfaqja dhe perimetri i një drejtkëndëshi

  • Një drejtkëndësh është një katërkëndësh, çdo kënd i brendshëm i të cilit është i drejtë.
  • Brinjët e kundërta janë paralele dhe kanë të njëjtën gjatësi.
  • Diagonalet kanë të njëjtën gjatësi, e ndajnë njëra-tjetrën në gjysmë, por nuk janë pingule me njëra-tjetrën.

Formulat

Drejtkëndëshi Sipërfaqja dhe perimetri i një drejtkëndëshi
  • P – perimetri
  • S – sipërfaqja
  • a,b – brinjët
  • d – diagonalet
  • α,β – këndet midis diagonaleve

Makina llogaritëse

Jepni 2 vlera

a =
b =
d =
α =
β =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

sipërfaqja S =
perimetri P =

Procedura e llogaritjes

latex

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.