Sipërfaqja dhe perimetri i një katrori

  • Brinjët e një katrori kanë të njëjtën gjatësi, brinjët fqinje kanë një kënd të drejtë.
  • Diagonalet kanë të njëjtën gjatësi, ato e ndajnë njëra-tjetrën në gjysmë dhe janë pingule me njëra-tjetrën.

Formulat

Katrori Sipërfaqja dhe perimetri i një katrori
  • P – perimetri
  • S – sipërfaqja
  • a – brinjët
  • d – diagonalet

Makina llogaritëse

Jepni 1 vlerë

a =
d =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

sipërfaqja S =
perimetri P =

Procedura e llogaritjes

latex

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.