Sipërfaqja dhe perimetri i një paralelogrami

  • Një paralelogram është një katërkëndësh, ku brinjët e kundërta të tij janë paralele dhe kanë të njëjtën gjatësi, brinjët e afërta nuk formojnë një kënd të drejtë.
  • Diagonalet nuk kanë të njëjtën gjatësi dhe nuk janë pingule, por e ndajnë njëra-tjetrën në gjysmë.
  • Lartësitë janë drejtëza pingule mes dy brinjëve të kundërta.

Formulat

Paralelogrami Sipërfaqja dhe perimetri i një paralelogrami
  • P – perimetri
  • S – sipërfaqja
  • a,b – brinjët
  • d1,2 – diagonalet
  • ha – një lartësi ndaj brinjës a
  • hb – një lartësi ndaj brinjës b

Makina llogaritëse

Jepni 3 vlera

a =
b =
ha =
hb =
d1 =
d2 =
α1 =
α2 =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

sipërfaqja S =
perimetri P =

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.