Sipërfaqja dhe perimetri i një rombi

  • Një romb është një katërkëndësh ku çdo brinjë e tij ka të njëjtën gjatësi, por nuk formojnë një kënd të drejtë.
  • Diagonalet nuk kanë të njëtën gjatësi, por ato janë pingule dhe e ndajnë njëra-tjetrën në gjysmë.
  • Një lartësi është një drejtëz pingule midis dy brinjëve të kundërta.

Formulat

Rombi Sipërfaqja dhe perimetri i një rombi
  • P – perimetri
  • S – sipërfaqja
  • a – brinjët
  • h – lartësia
  • d1,2 – diagonalet
  • α1,2 – këndet

Makina llogaritëse

Jepni 2 vlera

a =
h =
d1 =
d2 =
α1 =
α2 =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

sipërfaqja S =
perimetri P =

Procedura e llogaritjes

latex

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.