Sipërfaqja e një trapezi

  • Një trapez është një paralelogram që ka një çift brinjësh paralele.
  • Brinjët paralele quhen baza, brinjët heterogjene quhen këmbë ose brinjë anësore.
  • Diagonalet nuk e ndajnë njëra-tjetrën në gjysmë dhe nuk janë pingule.
  • Një lartësi është një drejtëz pingule midis bazave.

Formulat

Trapezi Sipërfaqja e një trapezi
  • P – perimetri
  • S – sipërfaqja
  • a,c – bazat
  • b,d – këmbët (brinjët anësore)
  • h – lartësia

Makina llogaritëse

Jepni 3 vlera

a =
c =
h =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

sipërfaqja S =

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.