Sipërfaqja dhe perimetri i një trekëndëshi kënddrejtë

  • Një trekëndësh kënddrejtë përbëhet nga dy katetet e këndit të drejtë, pingul me njëri-tjetrin dhe nga një hipotenuzë – brinja më e gjatë.
  • Shuma e këndeve të një trekëndëshi është 180°, vlen pohimi: α + β = 90°.
  • Gjatësitë e brinjëve të trekëndëshit mund të përcaktohen nëpërmjet teoremës së Pitagorës dhe madhësitë e këndeve nëpërmjet funksioneve trigonometrike.

Formulat

Trekëndëshi kënddrejtë Sipërfaqja dhe perimetri i një trekëndëshi kënddrejtë
  • P – perimetri
  • S – sipërfaqja
  • a,b – katetet e një këndi të drejtë janë në një kënd të drejtë
  • c – hipotenuza

Makina llogaritëse

Jepni 2 vlera

a =
b =
c =
α =
β =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

sipërfaqja S =
perimetri P =

Procedura e llogaritjes

latex

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.