Sipërfaqja dhe perimetri i një trekëndëshi

 • Shuma e këndeve në një trekëndësh është 180°.
 • Një lartësi është një distancë pingule nga një pikë në brinjën përballë saj.
 • Qendra e një rrethi të jashtëshkruar është e vendosur në pikën e prerjes së akseve të brinjëve.
 • Aksi i një brinje është një drejtëz pingule e hequr në mesin e brinjës.
 • Qendra e një rrethi të brendashkruar gjendet në pikën e prerjes së përgjysmoreve të këndeve.
 • Përgjysmorja e një këndi e ndan atë në dy gjysma të barabarta.
 • Një medianë është një drejtëz që kalon nga një kulm dhe nga mesi i brinjës përballë tij.
 • Medianet priten në një centroid që i ndan gjatësitë e tyre në raportin 2:1.

Formulat

Trekëndëshi Sipërfaqja dhe perimetri i një trekëndëshi
 • P – perimetri
 • S – sipërfaqja
 • a,b,c – brinjët
 • ha – një lartësi ndaj brinjës a

Makina llogaritëse

Jepni 3 vlera

a =
b =
c =
α =
β =
γ =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

sipërfaqja S =
perimetri P =

Procedura e llogaritjes

latex

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.