Vëllimi dhe sipërfaqja e një kuboidi

  • Një kuboid është një trup që ka gjashtë faqe drejtkëndëshe ose katër drejtkëndëshe dhe dy katrore.
  • Brinjët e kundërta janë të njëjta dhe paralele.
  • Diagonalet e trupit kanë të njëtën gjatësi.

Formulat

Kuboidi Vëllimi dhe sipërfaqja e një kuboidi
  • V – vëllimi
  • S – sipërfaqja
  • a,b,c – brinjët
  • d – diagonalet e trupit

Makina llogaritëse

Jepni 3 vlera

a =
b =
c =
d =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

vëllimi V =
sipërfaqja S =

Procedura e llogaritjes

latex

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.