Vëllimi dhe sipërfaqja e një prizmi

 • Një prizëm përbëhet nga dy baza paralele dhe një sipërfaqe anësore.
 • Makina llogaritëse i bën llogaritjet në një prizëm të rregullt pingul.
 • Një prizëm pingul ka dy brinjë pingule me bazat.
 • Një prizëm i rregullt është një prizëm, të gjithë brinjët e të cilit kanë të njëjtën gjatësi.

Formulat

Prizmi Vëllimi dhe sipërfaqja e një prizmi
 • V – vëllimi
 • S – sipërfaqja
 • B – sipërfaqja e një baze
 • M – sipërfaqja e faqes anësore
 • h – lartësia
 • a – brinjët
 • n – numri i brinjëve

Makina llogaritëse

Jepni 3 vlera

n =
a =
h =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

vëllimi V =
sipërfaqja S =
sipërfaqja e një baze B =
sipërfaqja e faqes anësore M =

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.