Vëllimi dhe sipërfaqja e një sfere

  • Një sferë përcaktohet nga një qendër dhe një rreze ose një diametër.

Formulat

Sfera Vëllimi dhe sipërfaqja e një sfere
  • V – vëllimi
  • S – sipërfaqja
  • d – diametri
  • r – rrezja
  • S' – qendra

Makina llogaritëse

Jepni 1 vlerë

r =
d =

Rrumbullakos deri në numra pas presjes

vëllimi V =
sipërfaqja S =

Procedura e llogaritjes

latex

Lidhje të ngjashme

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.