☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър

Калкулатори

кръг
кръг
$$ \begin{aligned} S &= \pi r^2 \\ \\ P &= 2 \cdot \pi r \end{aligned} $$
триъгълник
триъгълник
$$ \begin{aligned} S &= \frac{a h_a}{2} \\ \\ P &= a + b + c \end{aligned} $$
правоъгълен триъгълник
правоъгълен триъгълник
$$ \begin{aligned} S &= \frac{ab}{2} \\ \\ P &= a + b + c \end{aligned} $$
четириъгълник
четириъгълник
$$ \begin{aligned} S &= a \cdot a = a^2 \\ \\ P &= 4 \cdot a \end{aligned} $$
правоъгълник
правоъгълник
$$ \begin{aligned} S &= ab \\ \\ P &= 2 \cdot (a + b) \end{aligned} $$
ромб
ромб
$$ \begin{aligned} S &= a h \\ \\ P &= 4 \cdot a \end{aligned} $$
успоредник
успоредник
$$ \begin{aligned} S &= a h_a = b h_b \\ \\ P &= 2 \cdot (a + b) \end{aligned} $$
трапец
трапец
$$ \begin{aligned} S &= \frac{(a + c)h}{2} \\ \\ P &= a + b + c + d \end{aligned} $$
правилен петоъгълник
правилен петоъгълник
$$ \begin{aligned} S &= \frac{\sqrt{25 + 10 \sqrt{5}}}{4} a^2 \\ \\ P &= 5 \cdot a \end{aligned} $$
правилен шестоъгълник
правилен шестоъгълник
$$ \begin{aligned} S &= \frac{3 \sqrt{3}}{2} a^2 \\ \\ P &= 6 \cdot a \end{aligned} $$
правилен многоъгълник
правилен многоъгълник
$$ \begin{aligned} S &= \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ P &= n \cdot a \end{aligned} $$
Питагорова теорема
Питагорова теоремаabc
$$ \begin{aligned} c^2 = a^2 + b^2 \end{aligned} $$

Оценка

4,6/5 (21×)

X