☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на многоъгълник

многоъгълник

многоъгълник K k R r A B C D E F G H a a a a a a a a O
aстрана
Kописана окръжност
kвписана окръжност
Rрадиус (описана окръжност)
rрадиус (вписана окръжност)
Oцентър

Калкулатор

Изберете единица

Въведете броя страни

брой на страните

n =

Въведете 1 стойност

страна

a =

описана окръжност (радиус)

R =

вписана окръжност (радиус)

r =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

многоъгълник

nброй на страните
лице
$$ S = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
периметър
$$ P = n \cdot a $$
описана окръжност (радиус)
$$ R = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
вписана окръжност (радиус)
$$ r = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Оценка

3,3/5 (91×)

X