☰ Меню
Calculat.org

Лице и обиколка на кръг

кръг

кръг d r O k (O, r)
rрадиус
dдиаметър
Oцентър

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 1 стойност

радиус

r =

диаметър

d =

лице

S =

обиколка

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

кръг

лице
$$ S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4} $$
обиколка
$$ P = 2 \cdot \pi r = \pi d $$
диаметър
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Оценка

4,4/5 (212×)

X