☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на петоъгълник

петоъгълник

петоъгълник K k R r 108° 36° A B C D E a a a a a O
aстрана
Kописана окръжност
kвписана окръжност
Rрадиус (описана окръжност)
rрадиус (вписана окръжност)
Oцентър

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 1 стойност

страна

a =

описана окръжност (радиус)

R =

вписана окръжност (радиус)

r =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

петоъгълник

лице
$$ S = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
периметър
$$ P = 5 \cdot a $$
описана окръжност (радиус)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
вписана окръжност (радиус)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Оценка

3,3/5 (26×)

X