☰ Меню
Calculat.org

Питагорова теорема

Питагорова теорема

Питагорова теорема A B C a b c a a a S1 = a 2 b b b S2 = b 2 c c c S3 = c 2 S1 + S2 = S3
a, bкатети, сключващи прав ъгъл
cхипотенуза
Sлице

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 2 стойности

катет

a =

катет

b =

хипотенуза

c =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

Питагорова теорема
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
катет
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
катет
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
хипотенуза
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Оценка

4,4/5 (31×)

X