☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на правоъгълен триъгълник

правоъгълен триъгълник

правоъгълен триъгълник A B C a b c hc cb ca α β
a, bкатети, сключващи прав ъгъл
cхипотенуза
hcвисочина на страната c
α, βъгъл

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 2 стойности

катет

a =

катет

b =

хипотенуза

c =

ъгъл

α =

ъгъл

β =

височина на страната c

hc =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

правоъгълен триъгълник

лице
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
периметър
$$ P = a + b + c $$
Питагорова теорема
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
височина на страната c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
ъгъл
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
тригонометрични функции
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Оценка

4,1/5 (173×)

X