☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на правоъгълник

правоъгълник

правоъгълник d d K R α β α 2 β 2 O A B C D a a b b
a, bстрана
dдиагонал
α, βъглите, сключени от диагоналите
Kописана окръжност
Rрадиус (описана окръжност)
Oцентър

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 2 стойности

страна

a =

страна

b =

диагонал

d =

описана окръжност (радиус)

R =

ъгъл

α =

ъгъл

β =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

правоъгълник

лице
$$ S = a \cdot b $$
периметър
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
диагонал
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
описана окръжност (радиус)
$$ R = \frac{d}{2} $$
ъгъл
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Оценка

4,2/5 (30×)

X