☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на ромб

ромб

ромб k r d1 d2 O α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
aстрана
d1,2диагонали
hвисочина
α1,2ъгъл
kвписана окръжност
rрадиус (вписана окръжност)
Oцентър

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 2 стойности

страна

a =

височина

h =

диагонал

d1 =

диагонал

d2 =

описана окръжност (радиус)

R =

ъгъл

α1 =

ъгъл

α2 =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

ромб

лице
$$ S = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
периметър
$$ P = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
височина
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
диагонал
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
ъгъл
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
вписана окръжност (радиус)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Оценка

4,0/5 (148×)

X