☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на трапец

трапец

трапец A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dстрана
d1,2диагонали
hвисочина
α, β, γ, δъгъл

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 4 стойности

страна

a =

страна

b =

страна

c =

страна

d =

височина

h =

ъгъл

α =

ъгъл

β =

ъгъл

γ =

ъгъл

δ =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

трапец

лице
$$ S = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
периметър
$$ P = a + b + c + d $$
диагонал
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
ъгъл
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
височина
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Оценка

3,4/5 (203×)

X