Лице и обиколка на триъгълник

 • Сборът от ъглите в триъгълник е 180°.
 • Височината е перпендикулярът, спуснат от всеки връх към срещуположната страна на триъгълника.
 • Центърът на описаната окръжност се намира в пресечната точка на симетралите на страните.
 • Симетралата е перпендикулярна на страната и минава през нейната среда.
 • Центърът на вътрешно вписаната окръжност се намира в пресечната точка на ъглополовящите на ъглите.
 • Ъглополовящата дели ъгъла на две еднакви половини.
 • Медианата е отсечка, която свързва върха със средата на срещуположната му страна.
 • Медианите се пресичат в медицентъра, който дели тяхната дължина в съотношение 2:1.

Формули

Триъгълник Лице и обиколка на триъгълник
 • P – обиколка
 • S – лице
 • a,b,c – страни
 • ha – височина на страната a

Калкулатор

Въведете 3 стойности

a =
b =
c =
α =
β =
γ =

Закръгли до знак след десетичната запетая

лице S =
обиколка P =

Начин на изчисляване

latex

Свързани препратки

Ще се радваме да ни изпращате своите коментари и предложения.
info@calculat.org
calculat.org

За предоставяне на услугите нашият уебсайт използва бисквитки.

Други информации

Не Ви харесват рекламите? И ние не ги харесваме, но доходите от рекламите са необходими за функционирането на нашите уебстраници и безплатното предоставяне на услугите на посетителите ни. Моля, помислете дали да не отмените блокирането на рекламите на тази уебстраница. Благодарим Ви.