☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на успоредник

успоредник

успоредник A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bстрана
d1,2диагонали
haвисочина на страната a
hbвисочина на страната b
α1,2 ъгъл

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 3 стойности

страна

a =

страна

b =

височина на страната a

ha =

височина на страната b

hb =

диагонал

d1 =

диагонал

d2 =

ъгъл

α1 =

ъгъл

α2 =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

успоредник

лице
$$ S = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
периметър
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
височина
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
ъгъл
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
диагонал
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Оценка

4,0/5 (82×)

X