☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на квадрат

четириъгълник

четириъгълник R K r k d d 45° A B C D a a a a O
aстрана
dдиагонал
Kописана окръжност
kвписана окръжност
Rрадиус (описана окръжност)
rрадиус (вписана окръжност)
Oцентър

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 1 стойност

страна

a =

диагонал

d =

описана окръжност (радиус)

R =

вписана окръжност (радиус)

r =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

четириъгълник

лице
$$ S = a \cdot a = a^2 $$
периметър
$$ P = 4 \cdot a $$
диагонал
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
описана окръжност (радиус)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
вписана окръжност (радиус)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Оценка

3,6/5 (18×)

X