☰ Меню
Calculat.org

Лице и периметър на шестоъгълник

шестоъгълник

шестоъгълник K k R r 120° 30° A B C D E F a a a a a a O
aстрана
Kописана окръжност
kвписана окръжност
Rрадиус (описана окръжност)
rрадиус (вписана окръжност)
Oцентър

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 1 стойност

страна

a =

описана окръжност (радиус)

R =

вписана окръжност (радиус)

r =

лице

S =

периметър

P =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

шестоъгълник

лице
$$ S = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
периметър
$$ P = 6 \cdot a $$
описана окръжност (радиус)
$$ R = a $$
вписана окръжност (радиус)
$$ r = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Оценка

3,0/5 (45×)

X