☰ Меню
Calculat.org

Обем и повърхнина на конус

конус

конус r d h l О V' P
rрадиус
dдиаметър
hвисочина
lобразуваща на конуса
Pобиколка
Оцентър
V'връх

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 2 стойности

височина

h =

образуваща на конуса

l =

радиус

r =

диаметър

d =

обиколка

P =

обем

V =

лице на повърхнина

S1 =

лице на основата

B =

лице на околната повърхнина

S =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

конус

обем
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
лице на повърхнина
$$ \begin{aligned} S_1 &= B + S \\ \\ S_1 &= \pi r(r + l) \end{aligned} $$
лице на основата
$$ B =\pi r^2 $$
лице на околната повърхнина
$$ S = \pi r l $$
образуваща на конуса
$$ l = \sqrt{h^2 + r^2} $$
обиколка
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
диаметър
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Оценка

4,4/5 (220×)

X