☰ Меню
Calculat.org

Обем и повърхнина на куб

куб

куб a a a D d
aръб
Dтелесен диагонал
dдиагонал

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 1 стойност

ръб

a =

телесен диагонал

D =

диагонал

d =

обем

V =

лице на повърхнина

S1 =

лице на основата

B =

лице на околната повърхнина

S =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

куб

обем
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
лице на повърхнина
$$ S_1 = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
лице на основата
$$ B = a^2 $$
лице на околната повърхнина
$$ S = 4 \cdot a^2 $$
телесен диагонал
$$ D = a\sqrt{3} $$
диагонал
$$ d = a\sqrt{2} $$

Оценка

4,2/5 (127×)

X