☰ Меню
Calculat.org

Обем и повърхнина на кълбо

кълбо

кълбо d r О P
rрадиус
dдиаметър
Pобиколка
Оцентър

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 1 стойност

радиус

r =

диаметър

d =

обиколка

P =

обем

V =

лице на повърхнина

S1 =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

кълбо

обем
$$ V = \frac{4}{3} \pi r^3 $$
лице на повърхнина
$$ S_1 = 4 \cdot \pi r^2 $$
обиколка
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
диаметър
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Оценка

4,2/5 (105×)

X