☰ Меню
Calculat.org

Обем и повърхнина на призма

призма

призма h a a a
aръб
hвисочина

Калкулатор

Изберете единица

Въведете броя страни

брой на страните

n =

Въведете 2 стойности

ръб

a =

височина

h =

обем

V =

лице на повърхнина

S1 =

лице на основата

B =

лице на околната повърхнина

S =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

призма

nброй на страните
обем
$$ V = B \cdot h $$
лице на повърхнина
$$ S_1 = 2 \cdot B + S $$
лице на основата
$$ \begin{aligned} &B = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ B = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ B = a^2 \end{aligned} $$
лице на околната повърхнина
$$ S = n a h $$

Оценка

3,8/5 (267×)

X