☰ Меню
Calculat.org

Обем и повърхнина на цилиндър

цилиндър

цилиндър r d h О О' P
rрадиус
dдиаметър
Pобиколка
hвисочина
О, О'център

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 2 стойности

височина

h =

радиус

r =

диаметър

d =

обиколка

P =

обем

V =

лице на повърхнина

S1 =

лице на основата

B =

лице на околната повърхнина

S =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

цилиндър

обем
$$ V = \pi r^2 h $$
лице на повърхнина
$$ \begin{aligned} S_1 &= 2 \cdot B + S \\ \\ S_1 &= 2 \cdot \pi r(r + h) \end{aligned} $$
лице на основата
$$ B = \pi r^2 $$
лице на околната повърхнина
$$ S = 2 \cdot \pi r h $$
обиколка
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
диаметър
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Оценка

4,4/5 (337×)

X