☰ Меню
Calculat.org

Преобразуване на единици за дължина

Калкулатор

Въведете дължината и изберете единица

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Метрични единици

пикометър (pm)

нанометър (nm)

микрометър (μm)

милиметър (mm)

сантиметър (cm)

дециметър (dm)

метър (m)

километър (km)

Англо-американски единици

инч (in)

фут (ft)

ярд (yd)

миля (mi)

лига (lea)

Оценка

2,6/5 (18×)

X