☰ Меню
Calculat.org

Преобразуване на единици за енергия

Калкулатор

Въведете множество енергия и изберете единица

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

джаул (J)

килоджаул (kJ)

мегаджаул (MJ)

гигаджаул (GJ)

калория (cal)

килокалория (kcal)

киловатчас (kWh)

мегаватчас (MWh)

Оценка

5,0/5 (1×)

X