☰ Меню
Calculat.org

Преобразуване на единици за площ

Калкулатор

Въведете стойността на площта и изберете мерна единица

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Метрични единици

квадратен милиметър (mm²)

квадратен сантиметър (cm²)

квадратен дециметър (dm²)

квадратен метър (m²)

ар (a)

хектар (ha)

квадратен километър (km²)

Англо-американски единици

квадратен инч (sq in)

квадратен фут (sq ft)

квадратен ярд (sq yd)

акър (acre)

квадратна миля (sq mi)

Оценка

3,0/5 (6×)

X