☰ Меню
Calculat.org

Преобразуване на единици за маса

Калкулатор

Въведете стойността на масата и изберете единици

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Метрични единици

микрограм (μg)

милиграм (mg)

грам (g)

декаграм (dag)

килограм (kg)

квинтал (q)

тон (t)

килотон (kt)

мегатон (Mt)

Британски единици („short“)

grain (gr)

dram (dr)

унция (ounce) (oz)

фунт (pound) (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

тон (short ton) (T)

Американски единици („long“)

grain (gr)

dram (dr)

унция (ounce) (oz)

фунт (pound) (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

тон (long ton) (T)

Тройски мерки („troy“)

pennyweight (dwt)

тройунция (troy ounce) (tr oz)

фунт (pound) (tr lb)

Оценка

5,0/5 (3×)

X