☰ Меню
Calculat.org

Преобразуване на единици за налягане

Калкулатор

Въведете стойността на налягането и изберете единица

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

паскал (Pa)

хектопаскал (hPa)

килопаскал (kPa)

мегапаскал (MPa)

бар (bar)

физическа атмосфера (atm)

тор, милиметър живачен стълб (mm Hg)

Оценка

5,0/5 (3×)

X