Преобразуване на единици за обем

Калкулаторът преобразува метрични, британски и американски мерни единици за обем. Британските и американските мерки въпреки еднаквите си наименования представляват различен обем. В Америка освен това се използва различна система за обем на течностите и на насипни материали (напр. зърно).

Калкулатор

Въведете обем и изберете единица

Закръгли до знак след десетичната запетая

Метрични единици

кубичен милиметър
(мм3, mm3)
кубичен сантиметър
(см3, cm3)
кубичен дециметър
(дм3, dm3)
кубичен метър
3, m3)
милилитър
(мл, ml)
сантилитър
(сл, cl)
децилитър
(дл, dl)
литър
(л, l)
хектолитър
(хл, hl)

Британски единици (»Imperial«)

джил
(gi)
пинта
(pt)
кварта
(qt)
галон
(gal)
барел
(bl)

Американски единици (течности – »U.S. wet«)

джил
(gi)
пинта
(pt)
кварта
(qt)
галон
(gal)
барел
(bl)

Американски единици (насипни материали – »U.S. dry«)

пинта
(pt)
кварта
(qt)
галон
(gal)
пек
(pk)
бушел
(bsh)
квартер
(qr)

Ще се радваме да ни изпращате своите коментари и предложения.
info@calculat.org
calculat.org

За предоставяне на услугите нашият уебсайт използва бисквитки.

Други информации

Не Ви харесват рекламите? И ние не ги харесваме, но доходите от рекламите са необходими за функционирането на нашите уебстраници и безплатното предоставяне на услугите на посетителите ни. Моля, помислете дали да не отмените блокирането на рекламите на тази уебстраница. Благодарим Ви.