☰ Меню
Calculat.org

Преобразуване на единици за обем

Калкулатор

Въведете обем и изберете единица

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Метрични единици

кубичен милиметър (mm³)

кубичен сантиметър (cm³)

кубичен дециметър (dm³)

кубичен метър (m³)

милилитър (ml)

сантилитър (cl)

децилитър (dl)

литър (l)

хектолитър (hl)

Британски единици („Imperial“)

джил (gi)

пинта (pt)

кварта (qt)

галон (gal)

барел (bl)

Американски единици (течности – „U.S. wet“)

джил (gi)

пинта (pt)

кварта (qt)

галон (gal)

барел (bl)

Американски единици (насипни материали – „U.S. dry“)

пинта (pt)

кварта (qt)

галон (gal)

пек (pk)

бушел (bsh)

квартер (qr)

Оценка

2,8/5 (9×)

X