☰ Меню
Calculat.org

Преобразуване на единици за скорост

Калкулатор

Въведете скорост и изберете единица

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Метрични единици

метър в секунда (m/s)

километър в час (km/h)

Други единици

миля в час (mph)

инч в секунда (fps)

възел (kt)

Оценка

4,8/5 (6×)

X