☰ Меню
Calculat.org

Просто тройно правило

Калкулатор

Въведете 3 стойности

права пропорционалност
обратна пропорционалност
Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Оценка

4,5/5 (42×)

X