Teorema de Pitàgores

c2 = a2 + b2 – és a dir: El quadrat de la longitud de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets.

Fórmules

Triangle rectangle Teorema de Pitàgores
  • c – hipotenusa
  • a,b – els catets que conformen un angle recte

Calculadora

Introdueix 2 valors

a =
b =
c =

Arrodonir a decimals.

Procediment de càlcul

latex

Enllaços relacionats

Ens agrada rebre les vostres idees i comentaris.
info@calculat.org
calculat.org

La nostra web fa servir arxius de cookies per a prestar serveis.

Més informació

No us agraden els anuncis? A nosaltres tampoc, però els ingressos dels anuncis ens permeten fer funcionar la nostra web i prestar serveis gratuïts als nostres visitants. Pensa, si us plau, si podries no cancel·lar els anuncis en aquesta web, gràcies.