Àrea i perímetre del triangle

 • La suma dels angles del triangle és 180°.
 • L'altura és la distància perpendicular del punt al costat oposat.
 • El centre del cercle circumscrit es troba a la intersecció dels eixos dels costats.
 • L'eix d'un costat és la perpendicular que passa pel centre d'un costat.
 • El centre del cercle inscrit es troba a la intersecció dels eixos dels angles.
 • L'eix de l'angle divideix l'angle en dues meitats iguals.
 • La mitjana és la línea d'unió d'un punt amb el centre del costat oposat.
 • Les mitjanes intersecten al centre de gravetat, que talla les seves longituds en una raó 2:1.

Fórmules

Triangle Àrea i perímetre del triangle
 • P – perímetre
 • A – àrea
 • a,b,c – costats
 • ha – altura al costat a

Calculadora

Introdueix 3 valors

a =
b =
c =
α =
β =
γ =

Arrodonir a decimals

àrea A =
perímetre P =

Procediment de càlcul

latex

Enllaços relacionats

Ens agrada rebre les vostres idees i comentaris.
info@calculat.org
calculat.org

La nostra web fa servir arxius de cookies per a prestar serveis.

Més informació

No us agraden els anuncis? A nosaltres tampoc, però els ingressos dels anuncis ens permeten fer funcionar la nostra web i prestar serveis gratuïts als nostres visitants. Pensa, si us plau, si podries no cancel·lar els anuncis en aquesta web, gràcies.